:

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه  چهار ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه چهار ارومیه

در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه مورخه  96/11/29  بودجه پيشنهادي سال آتی شهرداری منطقه چهار ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
پیام تسلیت شورای اسلامی شهر ارومیه به جان باختگان حادثه هواپیمای تهران - یاسوج

پیام تسلیت شورای اسلامی شهر ارومیه به جان باختگان حادثه هواپیمای تهران - یاسوج

شورای اسلامی شهر ارومیه طی پیامی جان باختن بیش از 60 نفر از هموطنان عزیزمان در سانحه هواپیمای تهران – یاسوج را تسلیت عرض نمود.

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
بیستمین جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد

بیستمین جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد

موضوع ساماندهی و یکسان سازی دکه های مطبوعاتی سطح شهر

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه  پنج ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه پنج ارومیه

در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه مورخه  96/11/29 بودجه پيشنهادي سال آتی شهرداری منطقه پنج ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
بیستمین جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد

بیستمین جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد

رسیدگی به درخواست های شهروندان و مصوبات کلی شورای اسلامی شهر ارومیه و نیز مصوبات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه یک ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه یک ارومیه

در جلسه صبح روز یکشنبه مورخه  96/11/29 بودجه پيشنهادي سال آتی شهرداری منطقه یک ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه  دو ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه دو ارومیه

در جلسه صبح روز یکشنبه مورخه  96/11/29 بودجه پيشنهادي سال آتی شهرداری منطقه دو ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه سه ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 شهرداری منطقه سه ارومیه

در جلسه صبح روز یکشنبه مورخه  96/11/29  بودجه پيشنهادي سال آتی شهرداری منطقه سه ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

یکشنبه, 29 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز شنبه مورخه  96/11/28 بودجه پيشنهادي سال آتی سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

شنبه, 28 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز شنبه مورخه 96/11/28  بودجه پيشنهادي سال آتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

شنبه, 28 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان پایانه حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان پایانه حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز شنبه مورخه 96/11/28 بودجه پيشنهادي سال آتی سازمان پایانه حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

شنبه, 28 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز پنج شنبه مورخه  96/11/26 بودجه پيشنهادي سال آتی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

پنجشنبه, 26 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز پنج شنبه مورخه  96/11/26 بودجه پيشنهادي سال آتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

پنجشنبه, 26 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه

تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخه 96/11/25بودجه پيشنهادي سال آتی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

چهارشنبه, 25 بهمن,1396
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
12345678910انتها
کانال تلگرامی

روزنامه
دی ان ان