پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
پیامبر اکرم (ص): بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.
اکبر ابوالفتحی :واژگان و مفاهیم مرتبط با حقوق شهری و شوراها

اکبر ابوالفتحی :واژگان و مفاهیم مرتبط با حقوق شهری و شوراها

نویسنده: Admin/دوشنبه, 30 تیر,1393/دسته ها: مقالات

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

واژگان و مفاهیم مرتبط با حقوق شهری و شوراها

اکبر ابوالفتحی :

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه

 

این واژگان را با استفاده از مواد قانونی،تعریف و مفاهیم آن را روشن می سازیم.

 1-اعتبار:

عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.در نظام مالی شهرداری،اعتبار مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

2-دیون بلامحل:

عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

الف-احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه؛

ب-انواع بدهی به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق،آب،هزینه های مخابراتی،پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.

ج-سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.(دیون بلامحل دارای انواعی است که در شماره های بعدی ماهنامه به آنها پرداخته خواهد شد.

3-مواد هزینه:

این نوع هزینه را داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می کند.

4-درآمدهای عمومی:

عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و در آمد حاصل از انحصارات و عنوان در آمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

در آمدهای شهرداری به شش طبقه تقسیم شده که عبارتند از:

-درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(درآمدهای مستمر)

-درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

-بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

-کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

-اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است که هر شهرداری و مؤسسات تابعه وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود،درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع میزان نرخ آنها صورت می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد،در تعرفه مذکور منعکس می شود.

5-وجوه عمومی:

عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف است.

6-تشخیص:

عبارت است تز تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است.

7-تأمین اعتبار:

عبارت است از اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

8-تعهد:

عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت یا شهرداری ناشی از:

الف-تحویل کالا یا انجام دادن خدمت؛

ب- اجرای  قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد

ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح

د-پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.

9-تسجیل:

عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

10-حواله:

اجازه ای است که به صورت کتبی به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهاد های عمومی غیر دولتی و یا دستگاه های اجرایی برای تأییدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی حساب در وجه ذی نفع صادر می شود.

11-هزینه:

عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

لازم به توضیح است که پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:

الف-ایجاد تهد در حدود اعتبارات مصوب و مقرراتجاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد؛

ب-تشیص مستند مبلغی که باید به هریک از دائنین پرداخت شود.

ج-صدور حواله در وجه دائن یا دائنین در قبال اسناد مثبته.

منابع:

- قانون محاسبات عمومی

-آیین نامه مای شهرداریها

 

نویسنده :اکبر ابوالفتحی کارشناس ارتباطات

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه

 

 

تعداد نمایش ها (620)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
پیوندها

 

روح شهدا صلوات
کانال ها
سامانه پیام کوتاه 5000245222
روزنامه
شورا

آمار بازدید
دی ان ان