:

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
دبیر شورای اسلامی شهر ارومیه در جلسه امروز صحن شورا گفت:

دبیر شورای اسلامی شهر ارومیه در جلسه امروز صحن شورا گفت:

نویسنده: Admin/یکشنبه, 14 اردیبهشت,1399/دسته ها: اخبار

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

دبیر شورای اسلامی شهر ارومیه در جلسه امروز صحن شورا گفت:
💠 توجه به شکاف توسعه موجود دراستان از سوی نمایندگان مجلس و رفع آنان باید انجام گیرد.
💠 امروز وحدت نمایندگان مجلس ، مهمتر از تعداد نمایندگان است.
💠 توجه به مطالبات ملی از سوی نمایندگان مجلس آنها را از مطالبات بومی ومحلی ومناطق غافل نسازد.
💠 امید است همدلی و یکدلی نمایندگان مجلس استان بیشتر از گذشته شود.
💠 شرایط اقتصادی کشور ووضعیت امروزی معیشت مردم لازم می سازد امروز بانک مرکزی بیشتر جوابگوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد زیرا که ناکارآمدی در طراحی سیاستهای پولی ومصونیت بانک مرکزی ازپاسخگویی ،شرایط ناجور فعلی راتشدید می کند ومجلس باابزارهای فعلی چون مرکز پژوهش ودیوان محاسبات و...  نتوانسته این ضعف اساسی را جبران وبر اوضاع کنترل داشته باشد و نمایندگان محترم باید به این موضوع رسیدگی کنند.
💠 انقضای زمان استفاده از قوانین مختلف درحوزه های متنوع که باگذشت زمان نتوانسته همساز وجوابگوی نیاز زندگی امروزی وعصر حاضر باشد ضروری می سازد نمایندگان درچنین حوزه هایی ورود یافته وشرایط راآماده سیاستگذاری دولت نموده وکنترل پیش نگر را بدست گیرندازجمله قوانین پایه اقتصادی واجتماعی جدید باید از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ شود تا برنامه های توسعه ای دولت را ازطریق قوانین به روز راهبری نموده وشرایط را به نمایندگی از مردم نظارت کنند. 

تعداد نمایش ها (60)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:
کانال
روزنامه
آمار بازدید
دی ان ان