:

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
🔺 متولیان ورزش شهر ارومیه باید تعیین و تکلیف شوند.  🔺باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه به سمت مربی پروری و بازیکن پروری برود.  🔺تیم داری شهرداری ارومیه باید بومی باشد نه غیر بومی.

🔺 متولیان ورزش شهر ارومیه باید تعیین و تکلیف شوند. 🔺باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه به سمت مربی پروری و بازیکن پروری برود. 🔺تیم داری شهرداری ارومیه باید بومی باشد نه غیر بومی.

نویسنده: Admin/شنبه, 21 فروردین,1400/دسته ها: اخبار

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

🔺 متولیان ورزش شهر ارومیه باید تعیین و تکلیف شوند.

🔺باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه به سمت مربی پروری و بازیکن پروری برود.

🔺تیم داری شهرداری ارومیه باید بومی باشد نه غیر بومی.

حسین پناهی گفت: اگر امروز مدیریت شهری از تیم داری حرفه ای حمایت نکند کدام متولی ورزش است که بخواهد از ورزش و هویت ورزشی شهر ارومیه حمایت کند.

🔺به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه ، سخنگوی شورا با انتقاد از بی حمایتی متولیان ورزش از ورزش حرفه ای و در راس آن والیبال گفت: متولیان ورزش شهر ارومیه باید تعیین و تکلیف شود.

🔹وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان داشت: امروز باید سیاست کلی شورای اسلامی شهر ارومیه از تیم داری حرفه ای مشخص شود.

🔺حسین پناهی گفت: مهمترین خواسته شورای اسلامی شهر ارومیه از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ، بومی بودن تیم والیبال شهرداری است و لذا باید نسبت به بومی کردن باشگاه (حداقل 60 درصد بومی و 40 درصد غیر بومی ) و ( حداکثر 70 درصد بومی و 30 درصد غیر بومی) اقدام نماید.

🔺عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه اذعان داشت: مربی پروری و بازیکن پروری باید از سیاست های کلی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه باشد.

🔺وی گفت: نباید اجازه بدهیم تا بعضی از سیاست بازی ها و سلیقه ای عمل کردن به باشگاه و ورزش شهر لطمه وارد کند.
🔺حسین پناهی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های موجود پیشکسوتان ورزش والیبال شهر ارومیه استفاده کرد اذعان داشت: ارومیه شهر بزرگان و نام آوران ورزش والیبال است که آوزاه جهانی دارند و باید از تجربیات و ظرفیت های آنها استفاده کرد.

 

تعداد نمایش ها (19)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
کانال
روزنامه
آمار بازدید
دی ان ان