امام علی (ع) :

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
قوانین و مقررات

 

قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه

 

1- قانون انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر 1/3/1286 

2- قانون بلدیه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286 

3- قانون تشکیلات ایلات و ولایات و دستورالعمل حکام، مصوب 15/7/1286 

4- قانون تشکیل تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، مصوب 20/3/1316 

5- ماده واحده قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 4/5/1328 

6- لایحه قانونی شهرداری مواد 1 تا 41، 47، 49 الی 54، 60، 69، 73 الی 78 و 81 الی 88، مصوب 11/8/1381 

7- قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (مصوب 1334) بندهای 1 الی 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهای 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 23/1/1345 

8- قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان، مصوب 20/3/1349 

9- اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان و الحاق پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 26/3/1355 

10- قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 19/3/1355 

11- اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 19/3/1355 

12- قانون اصلاح تشکیل انجمن های شهرستان و استان و الحاق پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن، مصوب 26/3/1355 

13- لایحه قانونی واگذاری وظایف و اختیارات انجمن های شهرستان و استان به کمیته برنامه ریزی استان، مصوب 24/2/1358، به لحاظ آن که این مصوبه عطف به تعیین تکلیف در مورد تشکیلات گذشته می شود در این قسمت آورده شده است.

 

 

کانال تلگرامی
سامانه پیام کوتاه 5000245222
روزنامه
آمار بازدید
دی ان ان