امام علی (ع) :

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
قوانین و مقررات

 

قوانین عادی و مقررات اجرایی

 

1- قانون شوراهای محلی مصوب 14/4/1358 شورای انقلاب 

2- لایحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن ، مصوب 21/7/1358 

3- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1/9/1361 

4- قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 

5- قانون تعیین تکلیف کارکنان انجمن های منحله شهرستان و استان، مصوب 1/9/1361‌ 

6- قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب 29/4/1365 

7- آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور،مصوب 28/4/1368 

8- اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 23/8/1368 

9- - قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون 1/9/1361 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365، مصوب 5/9/1369 

10- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهر ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/7/16 به تایید شورای نگهبان رسیده است 

11- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375 

12- آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب 18/6/1377 

13- تصویب نامه راجع به تشکیل کمیسیونی به منظور فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها، مصوب 8/9/77 

14- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، مصوب 2/10/1377 

15- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستاو بخش، مصوب 2/10/1377 

16- آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش، روستا و نحوه انتخاب دهیار، مصوب 11/1/1378 هیئت وزیران 

17- نظام نامه راجع به تشکیل شورای بخش، مصوب 18/10/1316 

18- آیین نامه حق الجلسه اعضای انجمن شهر، مصوب 9/2/1346 

19- آیین نامه وظایف انجمن های ده در امور اجرایی و نوسازی روستاها، مصوب 9/4/1347 

20- آیین نامه درجه بندی انجمن های شهرستان و مصوب 4/10/1350 

21- آیین نامه اجرایی مواد1 ,65 قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان، مصوب 4/10/1350 

22- آیین نامه درجه بندی انجمن های شهرستان و استان و تعیین میزان حق حضور و هزینه ایاب و ذهاب و کمک خرج اعضای انجمن شهر، مصوب 26/2/1352 و اصلاحی 26/8/1352 

23- آیین نامه اجرایی انتخاب دهیار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب

کانال تلگرامی
سامانه پیام کوتاه 5000245222
روزنامه
آمار بازدید
دی ان ان