امام علی (ع) :

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
دور پنجم

اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه سال اول دوره پنجم

 

 

اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه سال دوم دوره پنجم

 

اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه سال سوم دوره پنجم

 

اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه سال چهارم دوره پنجم

 
سامانه پیام کوتاه 5000245222
کانال تلگرامی
روزنامه
آمار بازدید
دی ان ان